Couwenburgseiland

Couwenburgseiland

In 1541 verkochten de bestuurders van de Sint-Sebastiaanskapel een stuk land, geheten Couwenburch.
Het werd ten oosten begrensd door de Botersloot (later Karnemelkshaven), ten westen en noorden door de Rotte en ten zuiden door de stadsvest, dus aan alle zijden door water omringd.
In de jaren 1643 en 1644 werd dit eiland door Cornelis Eeuwoutsz. Cirre in erven uitgegeven. Later staat het bekend als 'eiland Vishoeck' of 'het Hoeckgeseiland', misschien naar een houtkoperij van die naam, die daar van ca. 1690 tot 1850 was gevestigd.

Het huidige Couwenburg vormt een onderdeel van het vroegere Hofplein.

Bron: Stadsarchief Rotterdam