Buursteeg

De Buursteeg was de vroegere naam van de Doodkistensteeg.
De herkomst van deze naam is nog niet achterhaald. Waarschijnlijk zal een doodkistenmaker zijn handwerk uitgeoefend hebben in deze steeg of op een van de hoeken daarvan.
Er kan ook een huis 'de Doodkist' hebben gestaan. Een huis met die naam had men in de Hofstraat en aan de Botersloot.
Op een plattegrond van 1626 komt ze voor als Serviteursteeg. Wellicht heeft de doodkistenmaker, tevens begrafenisbedienaar, zich 'serviteur' genoemd.

De oudste naam van de steeg is Buursteeg.
Van het begin van de 17de tot het einde van de 18de eeuw heette ze Zeeriddersteeg naar het huis, waar 'de Zeeridder' uithing, dat stond op de hoek van de steeg op de Hoogstraat.

Deze steeg liep vóór het bombardement in mei 1940 van de Hoogstraat naar de Kipstraat.
De naam werd bij besluit B. 30 juni 1942 ingetrokken.

Bron: Stadsarchief Rotterdam