Botersteeg

Botersteeg

De Botersteeg dankte haar naam aan het daar gelegen Boterhuis (later Vleeshal), gebouwd in 1619.
De steeg verdween in 1904 toen de telefooncentrale werd verbouwd en uitgebreid.
De Botersteeg liep tussen Botersloot en Lombardstraat en werd ook wel Halsteeg genaamd.

Bron: Stadsarchief Rotterdam