Stadsdriehoek

Stadsdriehoek

De Stadsdriehoek is het eigenlijke centrum van Rotterdam.
De naam Stadsdriehoek verwijst naar de historische driehoekige vorm van de stad Rotterdam, die werd begrensd door de Coolvest en de Schiedamsevest in het westen, de Goudsevest in het noordoosten en de Nieuwe Maas in het zuiden.

Geschiedenis
De driehoekige vorm van de stad Rotterdam stamt al uit de late middeleeuwen. Toen vormde de Blaak de zuidgrens van de stad.
In de 16e eeuw werd de 'Waterstad' tussen Blaak en de Nieuwe Maas aangelegd. Dit was buitendijks gebied waar haven- en handelsactiviteiten plaatsvonden. Hiermee was de Stadsdriehoek in zijn huidig bekende vorm compleet.

Van de historische gebouwen is na het bombardement op Rotterdam van 14 mei 1940 nagenoeg niets gespaard gebleven.
Alleen de Sint-Laurenskerk uit 1449, Het Schielandshuis uit 1665 en het rijtje van elf rijksmonumenten aan de noordzijde van het Haringvliet stamt uit de tijd van rond 1700. Nummer 94 is gebouwd in 1702 en nummer 96 in 1711. De andere panden zijn waarschijnlijk rond 1725 gebouwd.

Bij de opstelling van het Basisplan voor de Wederopbouw van Rotterdam uit 1946 werd de woonfunctie grotendeels uit de Stadsdriehoek verdreven.
Het resultaat was een stadscentrum dat algemeen als ongezellig werd gezien. Na 1975 is weer op grote schaal woningbouw gepleegd, onder meer rond de Oude Haven en het Haringvliet, rond de Leuvehaven en bij Het Schielandshuis.
De Stadsdriehoek heeft veel van zijn centrumfuncties prijsgegeven aan Cool, dat na de Wederopbouw een belangrijke uitgaans- en winkelfunctie kreeg.