Stootblok

20160722-163936-0722-Inet : Binnenhaven, Entrepot, NL, Rotterdam, Websites, hs.fotografie@gmail.com, http://beverwaardinbeeld.nl, http://hs-fotografie.com, http://hs-fotografie.nl, http://hs-modellenfotografie.nl, http://hs-natuurfotografie.nl, http://hs-stedenfotografie.nl, http://rotterdamsebeelden.nl, http://rotterdamsefotos.nl, © Harry Schoemaker 20160722-163926-0721-Inet : Websites, hs.fotografie@gmail.com, http://beverwaardinbeeld.nl, http://hs-fotografie.com, http://hs-fotografie.nl, http://hs-modellenfotografie.nl, http://hs-natuurfotografie.nl, http://hs-stedenfotografie.nl, http://rotterdamsebeelden.nl, http://rotterdamsefotos.nl, © Harry Schoemaker 20160722-162925-0716-Inet : Binnenhaven, Entrepot, NL, Rotterdam, Websites, hs.fotografie@gmail.com, http://beverwaardinbeeld.nl, http://hs-fotografie.com, http://hs-fotografie.nl, http://hs-modellenfotografie.nl, http://hs-natuurfotografie.nl, http://hs-stedenfotografie.nl, http://rotterdamsebeelden.nl, http://rotterdamsefotos.nl, © Harry Schoemaker
20160722-162548-0712-Inet : Binnenhaven, Entrepot, NL, Rotterdam, Websites, hs.fotografie@gmail.com, http://beverwaardinbeeld.nl, http://hs-fotografie.com, http://hs-fotografie.nl, http://hs-modellenfotografie.nl, http://hs-natuurfotografie.nl, http://hs-stedenfotografie.nl, http://rotterdamsebeelden.nl, http://rotterdamsefotos.nl, © Harry Schoemaker Het Stootblok en de JB Bakemakade aan de Binnenhaven  Het Stootblok en de JB Bakemakade aan de Binnenhaven te Rotterdam-Entrepot : Binnenhaven, Entrepot, NL, Rotterdam, Websites, hs.fotografie@gmail.com, http://beverwaardinbeeld.nl, http://hs-fotografie.com, http://hs-fotografie.nl, http://hs-modellenfotografie.nl, http://hs-natuurfotografie.nl, http://hs-stedenfotografie.nl, http://rotterdamsebeelden.nl, http://rotterdamsefotos.nl, © Harry Schoemaker 20140731-131210-8989-Inet-2 : Binnenhaven - Entrepot, Stootblok - Entrepot, hs-fotografie.com, hs-fotografie.nl, hs.fotografie@gmail.com, rotterdamsefotos.nl, © Harry Schoemaker
20140731-131425-8992-Inet-2 : Binnenhaven - Entrepot, Stootblok - Entrepot, hs-fotografie.com, hs-fotografie.nl, hs.fotografie@gmail.com, rotterdamsefotos.nl, © Harry Schoemaker 20140731-131848-8997-Inet-2 : Lodewijk Pincoffsplein - Entrepot, Stootblok - Entrepot, hs-fotografie.com, hs-fotografie.nl, hs.fotografie@gmail.com, rotterdamsefotos.nl, © Harry Schoemaker